Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran

ورود

news

 

joinery algorithm

 

در معماری و نجاری قدیم بسیاری کشورها، بجای استفاده از چسب، میخ، پیچ و امثالهم، هندسه خود اعضای چوبی به گونه ای طراحی و تنظیم می شده که بتوانند در عمل در هم چفت و بست شوند و اتصالات را بوجود آوردند.

خصوصیات هندسی فضایی برخی از این اتصلات، بخصوص در معماری ژاپنی، بسیار پیچیده و جالب بوده، بطوریکه در سالهای اخیر نیز همچنان مورد توجه و تحلیل معماران، مهندسان و محققین در زمینه طراحی محاسباتی قرار دارد. 
برای نخستین بار، الگوریتمی بوجود آمده که می تواند تعداد بیشماری (میلیاردها حالت) از جفت های سه بعدی در هم قفل شونده را با تناسبات مختلف تولید کند. این الگوریتم همچنین با ترکیب فضایی اتصالات یاد شده، قابلیت رشد و توسعه داشته و بوسیله آن می توان هر فرم آزاد پیوسته ای را به مجموعه ای از اتصالات ترکیبی یاد شده تبدیل کرد. فرم هندسی تک تک اعضا، منحصر به فرد بوده و آنها را می توان از طریق چاپگرهای سه بعدی یا دیگر وسایل تولید دیجیتال در واقعیت و با مصالح مختلف بوجود آورد.

آریان شهابیان، معمار ایرانی و پژوهشگر دوره دکترای معماری در دانشگاه هنرهای کاربردی وین با حمایت مهندسان مشاور معمار شهرساز پاسارگاد ، پدیدآورنده ی الگوریتم یاد شده در سال ۲۰۱۷ است. پیش تر، در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲، وی به همراه دو تن دیگر از معماران و دانشجویان ایرانی در دانشگاه مذکور در اتریش: نینا سلطانی (از استودیوی گرگ لین) و حسام الدین فنا (از استودیوی هانی رشید)، موفق شده بودند برای یک تناسبات مشخص نسبی ابعادی، طرحی اولیه برای الگوریتمی با هدف مشابه ولی با روشی متفاوت نسبت به الگوریتم کنونی بوجود آورند.

اخیرا دو ویدیوی کوتاه که دو مثال از تولیدات بیشمار نسخه جدید این الگوریتم را نمایش می دهند، توسط آریان شهابیان در فضای مجازی منتشر شده که مورد توجه مخاطبان قرارگرفته است. سایت آرکدیلی نیز در قالب خبرهایی به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی، این الگوریتم را گامی نوین در زمینه ی طراحی پارامتریک قلمداد کرده است.

مشاهده ویدیو شماره یک (لینک)
مشاهده ویدیو شماره دو (لینک)