Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran

ورود

Books

 

گابریل گورکیان
یک معماری مدرن دیگر  ۱۹۷۰ - ۱۹۰۰

پس از سپری شدن حدود نیم قرن از درگذشت گابریل گورکیان، کتاب حاضر همچنان تنها منبعی است که به زندگی این چهرۀ بین‌المللی معماری مدرن می‌پردازد و افزون بر آن، خواننده را با فضای هنری حاکم در اروپا در نخستین سالهای آغاز مدرنیسم آشنا می‌کند. نبود مدارک کافی از فعالیت تقریباً چهارسالۀ او در تهران رضاشاهی و چند و چون طراحی و ساخت بناهای عظیمی از جمله کاخ دادگستری، باشگاه افسران، وزارت امور خارجه، تئاتر تهران و چند ویلای خصوصی برای صاحب‌منصبان و مرفهان آن دوران، جای خالی پژوهشی عمیق را موجب شده است. فراز و نشیب‌های زندگی این معمار «جنتلمن» ایرانی ارمنی از شاگردی آدلف لوس، همکاری با ماله استونس و رقابت حرفه‌ای با لکربوزیه، تا رقابت با معماران ایرانی دانش‌آموختۀ اروپا در تهران، از اقامت در دهکده‌ای در فرانسه و ناگزیر پرداختن به کشت و کار در جریان جنگ جهانی دوم، تا آموزش معماری در دانشگاه ایلینوی آمریکا و کسب مقام استاد ممتاز... مجموعه‌ای حقیقتاً خواندنی را گرد آورده است. اما از ای کاش‌های مترجم این است که کتاب روانشاد الیزابت ویتوی فرانسوی بتواند روزی ایده‏‌پرداز فیلمنامه‌ای شود!

نویسنده: الیزابت ویتو
ترجمه: ماندانا یزدان‌ شناس هاشمی
ناشر: موسسه پژوهشی علم معمار
تاریخ و سری چاپ: چاپ اول ۱۳۹۶
قیمت: ۳۹۵۰۰ تومان