Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
Image is not available
Study

in This section we publish architecture articles from books and magazines.you can send us best articles that we oublish for you.

in This section we publish architecture articles from books and magazines.you can send us best articles that we oublish for you.

Slider

Study

باید گشت و یافت ، زندگی این است.
            نقد و نکته یابی «پردیس سینمایی ملت»
              ناقدان: فرخ باور، علی کرمانیان، رضا دانشمیر، مجید جوزانی
             فصلنامه جستارهای شهرسازی شماره 32 - تابستان 1389  صفحه 70 تا 81- سردبیر: بهروز مرباغی
               تنظیم و تایپ مجدد: وب سایت معماری معاصر ایران

 

 pardis cinema mellat,Mellat Cinema Complex,Pardis Mellat Gallery,reza daneshmir,catherine spiridonoff,analysis Mellat Cinema Complex,رضا دانشمیر,کاترین اسپریدنف,پردیس سینمایی ملت,نقد معماری پردیس سینمایی ملت,نقد پردیس سینمایی ملت

 

ششم مهرماه در خانه هنرمندان دور هم نشستیم تا به نکته یابی «پردیس سینمایی ملت» بپردازیم. آقایان دکتر مجید جوزانی، اهل تئاتر و مدیر عامل باغ هنرمندان، دکتر فرخ باور و مهندس علی کرمانیان به همراه مهندس رضا دانشمیر، طراح پروژه، دعوت «جستارهای شهرسازی» را پذیرفته بودند تا در فضایی ساده و دلنشین به این تک بنای شاخص بپردازند.
در ابتدای جلسه، من باب حسن شروع، دکتر جوزانی روز نشست را یادآور شد و اینکه اگر دوسه ساعتی زودتر دور هم جمع می شدیم، می توانستیم بگوییم ساعت ۱ و ۲۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه ۶ مهر (۷) سال ۸۹ جلسه را شروع کردیم. این عدد هارا اگر پشت سرهم بنویسیم می شود: 123456789

یادآوری

این سومین نقد معماری است که در مجله راه انداخته ایم، در دو نقد پیشین، فرصت داشتیم به «مبانی» نقد هم بپردازیم و الان کم کم می توانیم بیشترین وقت جلسه را به نقد خود اثر بگذاریم. با این حال، شاید محوری ترین نکته نقدهای ما این است که اثر را با «مبانی نظری» خود طراح بسنجیم. آیا طراح توانسته است به ایده و مبانی ای که خود انتخاب کرده، کالبد مناسب بیافریند یا نه. طبیعی است که خود مبانی را هم می شود نقد کرد، ولی، حداقل از دید آموزشی، میتوان نقد اثر با متر و معیار مبانی نظری و ایده خود طراح را روش مطلوبتری دانست، چرا که می توان چگونگی «رسیدن» به فرم و حجم بر اساس یک تفکر را پی گرفت. دو نقد پیشین مربوط به دو مجموعه مسکونی در دو شهر مختلف بود: اولی را در شهرکرد و اثر مهندس فریبرز جبارنیا، و دومی در شیراز و کار مهندسان مشاور فرنهاد. نقد سوم ما به یک تک بنا می پردازد. پردیس سینمایی ملت، اثر شاخصی که بخودی خود واکنش های منفی و مثبت در اطراف آن زیاد است. ما به دنبال این هستیم چگونگی شکل یافتن این اثر را بشناسیم. در جریان نشست معلوم شد شروع طراحی این بنا، اساسا، برای این نام و منظور نبوده است. صرف اگاهی به این موضوع بسیاری از پرسشها را پاسخ می دهد، بی آنکه لزومی به مطرح شدنشان باشند. یادآور می شویم نقد از نگاه ما یافتن نکات منفی و مثبت یک اثر یا مجموعه است و این نکته یابی هم صرفا در جهت ارتقا ادبیات معماری کشور است. هرگز معتقد به انتقاد بی هدف